Historie

 

 

De plannen voor een crematorium waren er al in 1975.

 

De beide plaatselijke uitvaartondernemingen DLE Emmen en Ebo/Monuta maakten zich sterk voor deze voorziening in de regio Zuidoost-Drenthe. Toch duurde het nog tot 1986 voordat het crematorium werd geopend.

 

Het crematorium was voor die tijd zeer modern van opzet en was maatgevend voor vele kleinschalige crematoria die nadien gebouwd zijn.

 

Het aantal crematies per jaar nam elk jaar toe en in 2000 werd het gebouw aangepast met een grotere ontvangstkamer voor de familie, een grotere koffiekamer voor de condoleance en een spreekkamer met een uitgebreide collectie urnen en relieken. In 2010 werd een nieuwe ovenruimte gerealiseerd om de nieuwe oven en het daaraan gekoppelde milieufilter te kunnen plaatsen.