Verstrooing algemeen


Verstrooiing op het grote strooiveld.

Nabestaanden bepalen zelf of zij wel of niet bij de verstrooiing aanwezig willen zijn. En indien u aanwezig bent bij de verstrooiing kunt u ook zelf de as verstrooien.

 

Het is mogelijk de as in zijn geheel of gedeeltelijk te verstrooien. In het laatste geval blijft een deel van de as bewaard, bijvoorbeeld voor in een assieraad.

 

Nabestaanden kunnen achteraf worden geïnformeerd over de datum, de tijd, de plaats van de verstrooiing en bij verstrooiingen op zee ook onder welke weersomstandigheden dit heeft plaatsgevonden.

 

Kinder- en foetusveldje.

Onderdeel van het grote strooiveld is een markante plaats voor de gedenkeik.

Op dit gedeelte wordt de as van foetussen en op verzoek ook de as van jonge kinderen verstrooid.

In de nabijheid van dit veldje kunnen ook kleine gedenktekens geplaats worden.

 

Verstrooiingen op of boven zee

Verstrooiingen op zee (meestal de Noordzee) gebeuren vaak vanaf een boot. De as kan echter ook vanuit een vliegtuig boven zee worden verstrooid.

 

Nabestaanden hebben de keuze uit een collectieve of een individuele verstrooiing. Alleen bij een individuele verstrooiing kunnen nabestaanden aanwezig zijn. Indien u kiest voor een individuele verstrooiing per boot of vliegtuig treedt het crematorium op als intermediair tussen de nabestaanden en een bedrijf die dit met respect verzorgt.

 

 

 

3   1