Condoleanceruimte

 

Na de plechtigheid is er gelegenheid voor condoleren. In de regel duurt de plechtigheid in de aula, het gebruiken van een kopje koffie en het condoleren in totaal 75 minuten, waarbij de aula en de koffiekamer ieder 30 tot maximaal 45 minuten tot uw beschikking staan. Wanneer de familie denkt meer tijd nodig te hebben voor de plechtigheid of voor het gebruik van de condoleanceruimte, kan dit op aanvraag per kwartier worden verlengd.

 

De condoleanceruimte kan gesplitst worden. Dit maakt het mogelijk de ruimte aan te passen aan het aantal bezoekers.

 

 

Ook kan een gedeelte gebruikt worden als tweede aula en kan daar voor een groep genodigden van maximaal 70 personen een plechtigheid worden gehouden. Er kan muziek afgespeeld worden, er is zaalversterking en er kan een cd-opname gemaakt worden. Families gaan hierbij uit van een informeel afscheid en kiezen een eigen invulling. Consumpties kunnen bijvoorbeeld vooraf klaargezet worden.

 

 

 

1   3