Aula

 

Voor uw plechtigheid staat de aula ter beschikking. De aula heeft honderdertig zitplaatsen en een vijfenzeventigtal staanplaatsen. Het verloop van de plechtigheid wordt door de familie in overleg met de uitvaartverzorger bepaald. Vaak wordt tijdens de plechtigheid een woord van afscheid gesproken en desgewenst kan een geestelijke de afscheidsdienst begeleiden.

 

Voor kerkelijke plechtigheden zijn liturgische attributen aanwezig. Het orgel in de aula staat altijd ter beschikking en desgewenst kan in voorkomende gevallen voor een organist gezorgd worden.

 

Wil de familie een ander instrument bespelen of laten bespelen, b.v. een piano, dan kan het crematorium daar eventueel voor zorgen. Natuurlijk is het ook mogelijk door een koor of een muziekensemble iets te laten uitvoeren. Veel gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid een CD-opname van de dienst te laten maken, een DVD opname is ook mogelijk. Na de plechtigheid kan men als laatste afscheid langs de baar lopen alvorens de aula te verlaten. Gewoonlijk gaan alle aanwezigen vervolgens naar de condoleanceruimte (koffiekamer) waar een kopje koffie met een broodje, koek en cake of desgewenst iets anders geserveerd kan worden.

 

Daarna is er gelegenheid voor condoleren. In de regel duurt de plechtigheid in de aula, het gebruiken van een kopje koffie en het condoleren in totaal 75 minuten, waarbij de aula en de koffiekamer ieder 30 tot maximaal 45 minuten tot uw beschikking staan. Wanneer de familie denkt meer tijd nodig te hebben voor de plechtigheid of voor het gebruik van de condoleanceruimte, kan dit op aanvraag per kwartier worden verlengd.

 

Op de gedenlplaats is een bloemenplateau aangelegd waar na afloop van de plechtigheid de bloemen worden neergelegd, tenzij de familie hiervoor een andere bestemming heeft. Hier staan gedenkmonumenten waarop gedenkplaatjes kunnen worden aangebracht.