Crematie

 

Na de plechtigheid brengen de medewerkers van het crematorium de overledene naar de ovenkamer.

 

Het is in overleg mogelijk dat een beperkt aantal nabestaanden de overledene begeleiden naar de ovenruimte en/of aanwezig zijn bij de invoer in de oven.

 

Aan de hand van de bijgevoegde documenten controleert een medewerker vooraf de identiteit van de overledene en legt een vuurvast identiteitsteentje op de kist waarop het crematienummer staat vermeld.

 

In de oven is ruimte voor één kist. Het is wettelijk verboden in één oven tegelijkertijd meer dan één crematie te doen plaatsvinden. Voordat de kist in de oven wordt geplaats wordt de oven op temperatuur gebracht. Hierdoor wordt voorkomen dat de rookgassen rook of geur veroorzaken buiten de oven.

 

De oventechniek in het crematorium is zeer modern. Wij kunnen door het gebruik van een nageschakeld milieufilter voldoen aan de milieueisen die vanaf 2012 van kracht zijn.

 

Bij een temperatuur van 850 graden celsius vindt dan de verassing plaats. Na het crematieproces wordt de as zorgvuldig verzameld en samen met het identiteitsteentje in een eenvoudige asurn gedaan. De urn wordt gesloten en op het deksel wordt de naam van de overledene, crematienummer, crematiedatum en de naam van het crematorium vermeld.

 

Daarna wordt de urn vanuit de ovenkamer naar een tijdelijke bewaarplaats (algemene nis) in het gebouw gebracht. De urn blijft hier in ieder geval één maand staan. In de wet is geregeld dat één maand nadat de as in de urn is geborgen men over kan gaan tot de uiteindelijke bestemming die aan de as is gegeven.

 

 

 

filterruimte