eigen muziek

A   A   A  

Eigen muziek

 

Tijdens de ceremonie speelt muziek vaak een prominente rol. De overledene wordt geëerd met toepasselijke of met haar of zijn favoriete muziek. Crematorium "de Meerdijk" biedt U alle gelegenheid om de muzikale momenten geheel naar Uw of de wensen van de overledene in te vullen. Wij beschikken over een ultra moderne muziekinstallatie. Om U optimaal van dienst te zijn en de ceremonie voor te bereiden is het belangrijk dat Uw muziek één werkdag van te voren bij ons aanwezig is.

 

Let U erop dat zelf gebrande CD's problemen kunnen opleveren bij het afspelen. Controleert U bovendien of in de aangeleverde CD-doosjes ook echt het juiste exemplaar zit. Voor het aanleveren van CD's of USB-stick verzoeken wij U een afspraak te maken. De geluidsdragers (CD, USB-stick of per mail) worden door ons gecontroleerd op afspeelbaarheid op de bij ons aanwezige apparatuur. De muziekstukken worden niet volledig beluisterd en gecontroleerd. De geluidsopnames's worden kort en steeksproefgewijs getest. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van storing door zelf gebrande of orginele CD's bij het niet tijdig of verkeerd aanleveren van eigen muziek en eventule schade's aan aangeleverde CD's.

 

Wij accepteren orginele CD's, zelf gebrande CD's of muziek bestanden op een USB-stick of per mail.

 

U kunt de muziekbestanden uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de cerenomie aanleveren in de volgende formaten:

WAV, MP3 of M4A. De muziekbestanden ontvangen wij graag via e-mail: administratie@crematoriumdemeerdijk.nl.

 

Zijn de muziekbestanden te groot om per e-mail te worden verzonden? Gebruikt U dan: wetransfer.