eigen muziek/Beeldmateriaal

A   A   A  

Aanleverinstructies beeldmateriaal

 

In de aula bestaat de mogelijkheid om persoonlijk beeldmateriaal te tonen via de laptop van het crematorium op de 2 grote schermen .

U kunt bijvoorbeeld een losse foto of een serie foto’s, een PowerPoint of een filmpje aanleveren op een usb-Stick of per mail, mochten de bestanden te groot zijn voor uw mail zijn, dan kunt u ze aanleveren via www.wetransfer.com. Om u optimaal van dienst te zijn en de plechtigheid goed voor te kunnen bereiden is het belangrijk dat beeldmateriaal één werkdag van tevoren om uiterlijk 12.00 uur bij de Meerdijk aanwezig is. Voor een plechtigheid op maandag: uiterlijk de vrijdag daarvoor om 12.00 uur.

U kunt dit mailen naar: administratie@crematoriumdemeerdijk.nl

 

U kunt in dit geval kiezen uit de volgende mogelijkheden:

  1. Projectie van een foto tijdens de plechtigheid
  2. Een serie foto’s tijdens een bepaald muziekstuk (b.v. PowerPoint)
  3. Een serie foto’s tijdens de plechtigheid*
  4. Projectie van een film (met of zonder geluid) tijdens de plechtigheid * de presentatie betreft een mapje met foto’s welke de hele plechtigheid draait. Op verzoek kunnen  wij of desgewenst uzelf de presentatie tijdens een spreker op pauze zetten of het scherm op zwart zetten.   

Geef in de email aan of bij aanlevering van de usb stick wat uw voorkeur geniet.

Mocht uw gewenste presentatie afwijken van de hierboven genoemde mogelijkheden, dan kunt u gebruik maken van een van onze HDMI of VGA aansluitingen in de aula. U brengt dan een eigen laptop mee en verzorgt zelf de bediening van de laptop/presentatie. Mocht dit erg eenvoudig en overzichtelijk zijn dan zouden wij hier eventueel de bediening voor kunnen verzorgen.

Let op: Als u uw eigen laptop wilt aansluiten op onze beeldschermen, dan verzoeken wij u dit uiterlijk 1 werkdag voor de plechtigheid te komen testen zodat zeker is dat alles goed werkt zoals u wenst.

 

 

Aanleverinstructies Muziek

 

Tijdens de plechtigheid speelt muziek vaak een prominente rol. De overledene wordt geëerd met toepasselijke of met haar of zijn favoriete muziek. Crematorium de Meerdijk biedt u alle gelegenheid om de muzikale momenten geheel naar uw of de wensen van de overledene in te vullen. Wij beschikken over een ultramoderne muziekinstallatie. Om u optimaal van dienst te zijn en de plechtigheid goed voor te kunnen bereiden is het belangrijk dat beeldmateriaal één werkdag van tevoren om uiterlijk 12.00 uur bij de Meerdijk aanwezig is. Voor een plechtigheid op maandag: uiterlijk de vrijdag daarvoor om 12.00 uur.

Let u er op dat zelf gebrande Cd’s problemen kunnen opleveren bij het afspelen. Controleert u bovendien of in de aangeleverde CD-doosjes ook echt het juiste exemplaar zit. Voor het aanleveren van Cd’s  of USB-stick verzoeken wij u een afspraak te maken De geluidsdragers (CD, en USB-stick of per email) worden door Crematorium de Meerdijk gecontroleerd op afspeelbaarheid op de bij ons aanwezige apparatuur. De muziekstukken worden niet volledig beluisterd en gecontroleerd. De geluidsopnames worden kort en steekproefsgewijs getest. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van storing door zelf gebrande of originele Cd’s, het niet tijdig of verkeerd aanleveren van eigen muziek en eventuele schades aan aangeleverde Cd’s. Wij accepteren originele Cd’s, zelf gebrande Cd’s, of muziekbestanden op een USB Stick of per email.

U kunt uw muziekbestanden uiterlijk 1 werkdag voor aanvang van de uitvaart aanleveren in de volgende formaten: WAV, MP3 of M4A. Uw muziekbestanden ontvangen wij dan ook graag via

e-mail: administratie@crematoriumdemeerdijk.nl 

Zijn de muziekbestanden te groot om per e-mail te worden verzonden? Gebruikt u dan

We Transfer: www.wetransfer.com