algemene voorwaarden

A   A   A  

Algemene voorwaarden

 
Crematies worden uitgevoerd conform de regels in de Wet op de Lijkbezorging. Eén en ander geschiedt onder voorwaarde dat de as wordt verstrooid of wordt bijgezet in het columbarium, de urnentuin van het crematorium, een erkende begraafplaats of de woning van de  aanvrager.


Na de plechtigheid in de aula kunnen diverse consumpties gebruikt worden en is er gelegenheid voor condoleance. Na overleg vooraf kan voor beide ruimtes extra tijd worden geboekt tegen het geldende tarief.


Wij adviseren het gebruik van crematiekisten; d.w.z. ongelakte houten kisten met éénmalig houten beslag.


Kunststof kisten of kisten met niet of moeilijk te verwijderen metalen of kunststof beslag kunnen niet worden geaccepteerd.


Het uitvoeren van rituele handelingen of het gebruik van reukoffers voor, tijdens of na de crematieplechtigheid welke storend kunnen werken op de navolgende plechtigheden en/ of de installaties wordt niet toegestaan.


Bij de columbaria, urnenheuvel en –tuin en het persoonlijke strooiveld mogen bloemen worden geplaatst. Het crematorium heeft hiervoor eventueel vazen die kosteloos ter beschikking worden gesteld.


Op het grote strooiveld, in het bos en bij de vijver mogen bloemen neergelegd worden, d.w.z. zonder vaas. Het aanbrengen, verzorgen en aanvullen van vaste beplanting op het terrein geschiedt uitsluitend door de medewerkers van het crematorium.


Onrechtmatig geplaatste objecten zullen worden verwijderd zonder recht op teruggave.

Met deze uitgave zijn alle vorige uitgaven vervallen.

Voorwaarden en tarieven volgens lopende contracten blijven bindend van kracht.

Wijzigingen voorbehouden.


Januari 2022

 

Klik hier om de PDF versie te downloaden