huisregels

A   A   A  

Huisregels crematorium "de Meerdijk"

 

Mogelijkheden en benodigdheden

 

Crematieplechtigheid

Crematies worden uitgevoerd conform de bepalingen in de Wet op de Lijkbezorging waarbij het gebruik van de volgende faciliteiten in het tarief zijn inbegrepen:

 • gebruik aula 
 • het ten gehore brengen van muziek
 • gebruik condoleanceruimte 
 • bijzetting van de urn in de Algemene Nis gedurende een jaar vanaf de crematiedatum.

Uitbreiding faciliteiten vooraf en in overleg te bespreken. Het crematorium is gerechtigd daarvoor meerkosten in rekening te brengen.

 

Vaststellen dag en tijdstip van de plechtigheid

De datum en het tijdstip van de crematieplechtigheid wordt in overleg met de opdrachtgever en het crematorium bepaald. Voor het aanvragen van crematies kunt U ons 24 uur per dag bereiken.

 

Aanvangstijden plechtigheden

De aanvangstijden van de plechtigheden liggen van maandag t/m vrijdag in principe tussen 09.30 en 15.30 uur. Indien deze tijden bezet zijn, kan aansluitend verder geboekt worden. Op zaterdag is dat tussen 09.30 en 11.30 uur.

 

Benodigde informatie

Bij het eerste contact voor het reserveren van de crematie zijn de volgende gegevens nodig:

 • naam van de overledene.
 • dag, datum en tijd van de dienst c.q. plechtigheid.
 • een globale inschatting van het aantal te verwachten personen.
 • of extra tijd gewenst is.
 • of het is toegestaan om informatie aan derden te verschaffen
 • de naam van de uitvaartverzorger.

 

Capaciteit

Eikenzaal ( grote aula) beschikt over 125 zitplaatsen. De familie kamer heeft 18 zitplaatsen en de condoleanceruimte circa 150. Ook kan in overleg met het crematorium, in de familiekamer (de Vlinder) de dienst worden gehouden (hier kan echter geen opname van de dienst worden gemaakt). Een andere optie is om in de Heidezaal (hier is ruimte voor circa 45 personen) de dienst te houden, ook hier kan geen opname gemaakt worden.

 

Wierook

Wierook is alleen toegestaan tijdens de laatste plechtigheid van die dag.
Andere wensen zijn in overleg altijd bespreekbaar, echter niets is vanzelfsprekend.

 

Benodigde formulieren

Twee werkdagen voor de crematie moet het opdrachtformulier of een kopie (fax,mail) ervan in ons bezit zijn.

 

Voor aanvang crematie moet aanwezig zijn:

 • Het opdrachtformulier minimaal 48 uur van te voren.
  Door ondertekening van het opdrachtformulier verklaart de opdrachtgever op de hoogte te
  zijn van de algehele voorwaarden en huisregels van "crematorium De Meerdijk" en de
  daaruit voortvloeiende consequenties.
  De handtekening van de opdrachtgever wordt gecontroleerd bij de gekozen asbestemming.
  Een juiste handtekening is dus vereist.
 • Het verlof tot vcrematie.
  Zonder verlof is de crematie niet toegestaan.
 • Het registratienummer.
  Het registratienummer conform artikel 8 lid 2 van de Wet op de lijkbezorging. Het registratienummer moet gelijk zijn aan het nummer op de buitenzijde van de kist of omhulsel Klopt het nummer niet of is er geen nummer aanwezig, dan moet de kist geopend worden zodat de overledene ge�dentificeerd kan worden door twee bekenden (nabestaanden). Zonder identificatie kan de plechtigheid wel maar de crematie niet aanvangen.

 

Kisten

Kisten van kunststof, karton, wol of kisten met een metalen binnenkist kunnen niet voor een crematie gebruikt worden. Verder mag er geen glas in of aan de kist zijn aangebracht. Om beschadigingen aan de oven te voorkomen wordt metalen kistbeslag voorafgaand aan de crematie door ons verwijderd. De bevestiging van het kistbeslag mag zich derhalve niet aan de binnenzijde bevinden. Mocht dit wel het geval zijn dan dient u het kistbeslag zelf te verwijderen. Sierschroeven, handgrepen, zijstangen en dergelijke worden gerecycled. Wij adviseren U de kisten te (laten) voorzien van éénmalig beslag".

Sieraden van de overledene dient U zelf te verwijderen voordat de kist in het crematorium arriveert. Mochten er nog sieraden vergeten zijn, dan kunt U die kort voor de crematie wegnemen. Onze medewerkers mogen hiermee niet belast worden en kunnen hiervoor ook niet aansprakelijk gesteld worden, Het is niet mogelijk om na de crematie restanten van edelmetalen of chirurgisch staal te retourneren.

Een pacemaker, radionucliden en/of gipsomhulsels dienen voor de crematie verwijderd te zijn.

 

Protocol plechtigheid

 

Aankomst rouwstoet

In verband met noodzakelijke werkzaamheden zoals het plaatsen van de kist, het opstellen en rangschikken van de bloemen en het doornemen van de plechtigheid, dient de rouwstoet uiterlijk 10 minuten voor de gereserveerde aanvangstijd aanwezig te zijn. Komt een rouwstoet te laat, dan zijn wij genoodzaakt de beschikbare tijd aan te passen. Het is alleen in overleg mogelijk, om eerder dan een half uur voor aanvangstijd te arriveren.

 

Consumpties familiekamer

In de familiekamer bestaat de mogelijkheid, om middels zelfbediening consumpties te gebruiken. Het verbruik wordt in rekening gebracht.

 

Afscheid nemen aula

Nabestaanden (familie en belangstellenden) kunnen ook voor de plechtigheid in de aula van het crematorium (en indien gewenst in de tussen hal) afscheid nemen van de overledene. Alhoewel in het crematorium enkele materialen voor opbaring ter beschikking staan, dient de uitvaartleider uiteraard zelf zorg te dragen voor de opbaring.

 

Muziek en opnamemogelijkheden

Muziek is zeer persoonlijk. De invulling hiervan tijdens een plechtigheid kan geheel volgens persoonlijke wensen worden verzorgd. Het crematorium beschikt over een moderne muziekstudio met een uitgebreide en veelzijdige muziekcollectie. Uit het door ons samengestelde muziekboek kan de familie een keuze maken. Ook kan muziek door de nabestaanden aangeleverd worden.Het moet echter wel minimaal 24 uur voor aanvang dienst aanwezig zijn. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het niet tijdig of verkeerd aanleveren van (eigen) muziek.Tevens bestaat de mogelijkheid om tijdens de plechtigheid live muziek ten gehore te (laten) brengen. In de aula is een orgel aanwezig. Desgewenst zorgen wij voor een organist. De plechtigheid kunnen wij voor U op USB opnemen.

 

Condoleance(ruimte)

Bij aankomst kan de familie in de familiekamer plaatsnemen en de overige belangstellenden in de ontvangstruimte, waar tevens het condoleanceregister getekend kan worden. In de condoleanceruimte is de mogelijkheid om nabestaanden te condoleren en een consumptie te nuttigen. Bij overschrijding van de tijd wordt het tarief voor een verlenging doorberekend. Enkele bijzonderheden met betrekking tot onze restauratieve dienstverlening:
Standaard schenken wij twee consumpties per persoon.
Wij zijn graag bereid afwijkende consumptie wensen te vervullen.
Het gebruik van eigen consumpties is niet toegestaan (zie onder bij HACCP).

 

Bloemstukken, kaarten en linten

Meestal worden na de plechtigheid de kaarten en linten van de bloemstukken verwijderd en aan de uitvaartleider/nabestaanden gegeven. De bloemen/bloemstukken worden dan op de gedenkplaats gelegd. De nabestaanden echter bepalen wat er met de bloemstukken moet gebeuren. Is dit afwijkend van bovengenoemde dan moet dit duidelijk op het opdrachtformulier worden vermeld.

 

Asbestemming

Enige tijd na de crematie ontvangt de opdrachtgever een informatiepakket met de vele mogelijkheden met betrekking tot de asbestemming, zodat de nabestaanden een weloverwogen keuze kunnen maken. Op het bijgevoegde antwoordformulier kunnen de wensen kenbaar gemaakt worden. Indien nabestaanden uitgebreider ge�nformeerd willen worden, kan daarvoor een afspraak worden gemaakt. In het crematorium worden de wensen besproken en vrijblijvend de gevraagde informatie verstrekt. Desgewenst wordt een rondleiding over het terrein  gegeven. De opdrachtgever beslist over de asbestemming.

 

Ovenruimte

Het gebeurd steeds vaker dat nabestaanden de overledene willen begeleiden naar de ovenruimte. Het begeleiden naar de ovenruimte en het bij de invoer aanwezig zijn kan alleen met voorafgaand overleg (minimaal 48 uur van te voren). De aanwezigheid van maximaal 15 personen is hierbij toegestaan, helaas kan het voorkmomen dat het door drukte en/of duurzaamheid niet mogelijk is om bij de ivoer aanwezig te zijn.

 

Diversen

 

Rolstoel:

In het crematorium is een rolstoel aanwezig. Voor gebruik gelieve dit vooraf te melden dan zorgen wij er voor dat deze op de juiste plaats staat. Het gebouw is rolstoel vriendelijk.

 

Invaliden toilet/ babyroom:

In het crematorium is een invaliden toilet aanwezig. Deze is gesitueerd bij de uitgang. Tevens is er in deze ruimte een commode aanwezig voor de verzorging van de baby.

 

Hulphonden.

Hulphonden zijn toegestaan. Andere huisdieren zijn niet toegestaan.

 

 

Tijdelijke bijzetting

Het is wettelijk geregeld dat de as(bus) gedurende een maand na de crematieplechtigheid in het beheer van het crematorium moet blijven. Indien men de behoefte heeft om een bezoek te brengen aan de overledene, dan kan men de asbus laten plaatsen in de tijdelijke bijzetting De asbus wordt dan gedurende minimaal een maand in het buitencolumbarium achter glas geplaatst. De sleutel van deze glazen deur is in het beheer van het crematorium.

 

HACCP

Wegens de strenge HACCP-normen en de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheden, kan het crematorium helaas geen door de familie zelf meegebrachte consumpties serveren. HACCP is opgesteld door de voedsel- en waren autoriteiten. De broodjes en alle overige producten worden volgens de HACCP-normen bereid en bewaard, totdat deze uitgeserveerd worden. Als deze consumpties nadien  meegenomen worden kan door veranderde omstandigheden (b.v. in en warme auto) de kwaliteit dermate achteruit gaan dat het crematorium hiervoor geen verantwoording kan nemen.

 

Belangrijk om te weten:

 • Als een asbus bij ons is bijgezet, de huurperiode is verstreken en de nabestaanden reageren niet op ons schrijven, wordt de bijzetting beeïndigd.
 • Indien men een asbus op het terrein van crematorium laat bijzetten, maar niet aan de betalingsverplichting voldoet, hebben wij het recht de asbus te verwijderen.
 • Voor schade aan het gebouw of terrein of zich in het gebouw bevindende zaken, veroorzaakt door een ondernemer of derden die onder verantwoording van een ondernemer aanwezig zijn, wordt de ondernemer aansprakelijk gesteld en op diens kosten de schade hersteld of zaken vernieuwd.

 

klik hier om de de PDF versie te downloaden