opdrachtformulier

A   A   A  

Opdrachtformulier

 

Om bij te kunnen dragen aan het verder optimaliseren van de bedrijfsvoering starten de crematoria in Nederland op initiatief van de Landelijke vereniging van Crematoria (LVC) met een digitaal opdrachtformulier dat uitvaartondernemers kunnen gebruiken voor de opdracht tot crematie.

 

Een werkgroep van de LVC, die uit verschillende crematoria bestaat, is de afgelopen periode intensief bezig geweest om een uniform opdrachtformulier te ontwikkelen. Vanaf 1 juli 2010 is dit nieuwe digitale formulier beschikbaar voor alle crematoria in Nederland. Het digitale opdracht formulier kunt u van onze website downloaden (even als de algemene voorwaarden en de huisregels). De papieren versie blijft bestaan,maar is nagenoeg gelijk aan de digitale uitvoering.

 

Korte uitleg

Een uniform opdrachtformulier maakt dat alle uitvaartondernemers in Nederland gebruik maken van één opdrachtformulier voor alle crematoria in Nederland. Opdrachtformulier v2.25 is een Word document.

De uitvaartonderneming heeft zelf de keuze om het opdrachtformulier handmatig of digitaal in te vullen. Kiest u voor het digitaal invullen dan kunnen de gegevens ook gemaild worden naar:

administratie@crematoriumdemeerdijk.nl

 

Extra informatie

De uitvaartondernemers kunnen tevens het opdrachtformulier koppelen aan hun eigen administratiepakket. Om dit te realiseren moet/kunt u gebruik maken van een samenvoegdocument en een vertaaltabel in plaats van het opdrachtformulier. Deze documenten zijn reeds voorhanden maar zijn in verschillende extensies te verkrijgen. Indien u hier gebruik van wenst te maken kunt u contact opnemen met

nijhoving@crematoriumdemeerdijk.nl